top of page

De aaname van de Wet Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen samengevat.

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Dat betekent een flinke verandering voor de transitievergoeding. Daarnaast krijgen werkgevers in bepaalde gevallen recht op compensatie voor deze vergoeding. Hoe zien de veranderingen eruit?

In de huidige situatie betaalt een werkgever bij ontslag een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd en als de overeenkomst op initiatief van de werkgever eindigt.


Verder geldt voor de berekening van de transitievergoeding dat de arbeidsovereenkomst wordt afgerond op volledig gewerkte halve jaren. Voor de eerste tien jaar van een dienstverband bedraagt de transitievergoeding een zesde van het brutomaandsalaris voor ieder half jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De transitievergoeding is voor de jaren daarna een vierde maandsalaris per gewerkte zes maanden.


Wijzigingen van de transitievergoeding

Het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert dit. Vanaf de eerste werkdag hebben werknemers recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. De zogeheten referteperiode van twee jaar verdwijnt dus.

In de nieuwe situatie wordt de hoogte van de vergoeding berekend per dag dat het dienstverband heeft geduurd en zonder afronding op volledig gewerkte halve jaren. Er moet bijvoorbeeld ook transitievergoeding uitgekeerd worden bij opzegging tijdens de proeftijd.


Verschil tussen vast en tijdelijk contract verkleinen

Verder verlaagt het wetsvoorstel de transitievergoeding bij een dienstverband van langer dan tien jaar naar de standaardhoogte van een zesde maandsalaris per gewerkt half jaar. Deze wijzigingen moeten het kostenverschil tussen vaste en tijdelijke contracten bij ontslag verkleinen. Dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract aan te bieden.


Rekenvoorbeeld

Een werknemer heeft 9 jaar en 4 maanden bij een bedrijf gewerkt en zijn brutomaandsalaris bedraagt 3000 euro. Hij wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. In de huidige situatie moet er transitievergoeding betaald worden van 9000 euro bruto. Het gaat om 18 blokken van een half jaar, vermenigvuldigd met 500 euro bruto (1/6 x 3000).


In de nieuwe situatie geldt een transitievergoeding van 9333,33 euro bruto. Dit bestaat uit 9000 euro voor de 9 dienstjaren (18 maal 500 euro) en 333,33 voor de 4 maanden. Voor dat laatste deel geldt de volgende formule: (brutosalaris/brutomaandsalaris) x (1/3 brutomaandsalaris / 12) = (12000/3000) x (1000/12) = 4 x 83,33 = 333,33 euro.


Nieuwe compensatieregeling

Verder bevat het wetsvoorstel voor de WAB een nieuwe regeling om kleine werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding als ze hun bedrijf moeten beëindigen vanwege pensionering of ziekte. Het gaat dan om werkgevers met minder dan 25 werknemers. Dit moet een onevenredig zware belasting voor bepaalde werkgevers voorkomen en zorgen dat kleinere werkgevers werknemers eerder een vast contract aanbieden.


Langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen

Vorig jaar keurde het parlement al een regeling goed met compensatie voor werkgevers van transitievergoedingen die ze betalen als ze werknemers na twee jaar ziekte ontslaan. Dit moet slapende dienstverbanden voorkomen waarmee werkgevers onder transitievergoedingen uit willen komen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2020.


Ook bevat deze regeling een compensatie voor een onevenredig zware belasting bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Per 1 januari 2020 mogen cao-partijen overeenkomen dat de werkgever bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding betaalt als een cao voorzieningen bevat om werkloosheid van de werknemer te beperken of hem recht geeft op een redelijke financiële vergoeding.


Wet arbeidsmarkt in balans

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de WAB aangenomen op 5 februari 2019. De Eerste Kamer heeft de WAB op dinsdag 29 mei aangenomen. De voorziene ingangsdatum is 1 januari 2020.


Meer transitievergoedingen

Houd er rekening mee dat u vanaf 2020 alle werknemers die u op eigen initiatief ontslaat een transitievergoeding moet betalen. Maak daarnaast optimaal gebruik van de compensatie die u in bepaalde gevallen kunt krijgen voor een transitievergoeding.Bron: pwnet.nl

コメント


bottom of page