top of page

Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgevingIs een vertrouwenspersoon verplicht?

Deze vraagt popt steeds vaker op. Alle aandacht in de media ten aanzien van ongewenst gedrag draagt daar zeker aan bij. Er is veel aan de hand!


Een vertrouwenspersoon kan helpen. Als een werknemer zich niet veilig of prettig voelt op de werkplek ten gevolge van kwetsend of grensoverschrijdend gedrag en dit niet (direct) met zijn leidinggevende wil of kan bespreken, kan hij naar een vertrouwenspersoon gaan. Het kan gaan over agressie, geweld, discriminatie, pesten, intimidatie of seksuele intimidatie. Ook bepaalde humor kan ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer dit gelinkt is aan afkomst of geloof.

Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een werknemer in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen. Vervolgens gaat de vertrouwenspersoon met de werknemer, als deze dat wil, samen kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Als je alleen je verhaal kwijt wilt maar geen verdere stappen wilt nemen is dat ook oké. De melder houdt het stuur in handen. De vertrouwenspersoon lost geen problemen op, de melder moet altijd zelf aan de slag met de oplossing. De vertrouwenspersoon kan een medewerker hierbij indien wenselijk wel begeleiden.

Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan een vertrouwenspersoon extra taken hebben. Denk aan helpen bij het indienen van een klacht of een werknemer doorverwijzen naar een specifieke instantie of hulpverlener.


Een vertrouwenspersoon is er niet voor andere problemen, arbeidsconflicten of werkdruk. Daarvoor kunnen medewerkers bij HR terecht of bij de bedrijfsarts. Mocht een medewerker zich wel melden bij een vertrouwenspersoon en gedurende het gesprek blijkt dat er geen sprake is van ongewenst gedrag, dan zal de vertrouwenspersoon uiteraard luisteren maar de medewerker daarna wel terug- of doorverwijzen.


Maar is het nou verplicht?

Op dit moment nog niet maar de verwachting is dat dit niet lang meer zo zal zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuw wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het initiatiefwetsvoorstel, voorgesteld door Tweede Kamerlid Maatoug van GroenLinks, wijzigt de Arbowet met als doel ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan en een veilige werkomgeving te creëren. Een aangenomen amendement heeft wel bepaald dat werkgevers met minder dan 10 werknemers niet verplicht zijn een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat kleinere organisaties te maken krijgen met een toename van administratieve en financiële lasten.


Wat kan ABR voor u betekenen?

ABR werkt samen met een tweetal gecertificeerde vertrouwenspersonen en stelt deze graag beschikbaar aan onze opdrachtgevers. U kunt hiervoor een contract afsluiten, zoals u van ons gewend bent: op basis van verrichtingen (u betaalt een laag aansluitingstarief en verder betaalt u alleen de uren dat u de vertrouwenspersoon in zet) of u betaalt een hoger aansluittarief waarbij wij u ontzorgen, denk aan een voorstel tekst op de website, hulp bij het aanpassen/actualiseren van uw beleid, voorlichten van uw medewerkers en het opstellen van een jaarverslag, daarnaast betaalt u de uren dat u daadwerkelijk gebruikt maakt van de vertrouwenspersoon. In dat laatste geval komt de vertrouwenspersoon graag eerst bij u langs om kennis te maken en een voorstel op maat te maken.


Heeft u nog vragen?

Wij houden de ontwikkelingen ten aanzien van de wetgeving natuurlijk in de gaten en zullen u daar later opnieuw over informeren. Heeft u ondertussen toch alvast vragen of wilt een vertrouwenspersoon aanstellen neem gerust contact met ons.


ABR Arbodienstverlening

Meester Vriensstraat 2

5246 JS ROSMALEN

Comments


bottom of page