Klachtenregeling
Ontevredenheid

ABR streeft er naar om opdrachtgevers en haar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over onze aangeboden dienstverlening. Uw uiting van ontevredenheid kunt u dan kenbaar maken middels onze klachtenregeling.

Definitie van een klacht:

Een klacht is een uiting van onvrede door een belanghebbende over de dienstverlening van de arbodienst(verlener) in het algemeen of de handelwijze van een medewerker van de arbodienst(verlener), welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen, met uitzondering van klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts.
 

De procedure:

Eenvoudige klachten proberen wij meteen met u op te lossen door middel van een persoonlijk gesprek. Is uw ontevredenheid wat ingewikkelder van aard dan vragen wij u om deze kenbaar te maken door een email te sturen naar: info@abrarbodienst.nl. Vermeld hierin: Een korte omschrijving van de klacht, uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres, uw werkgever en de naam van uw bedrijfsarts. U krijgt vervolgens van ons een schriftelijke bevestiging van ontvangst waarin we tevens vermelden wie de klacht in behandeling heeft genomen. De klacht wordt vervolgens zo spoedig mogelijk afgehandeld. Deze afhandeling vind plaats middels een brief waarin we de klacht vermelden, de conclusie en de eventuele corrigerende maatregelen.

 

Tevens kan de procedure second opinion bedrijfsarts van toepassing zijn. Of die procedure van toepassing is kan u hier teruglezen.

Geschillencommissie Arbodiensten

Mocht u zich niet kunnen vinden in de voorgestelde afhandeling, dan is er nog de mogelijkheid om zich binnen 1 maand te wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten. Voor meer informatie en de procedure verwijzen wij u naar de website ga.klachtregeling.nl. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij: 

Geschillencommissie Arbodiensten
Postbus 90154
5000 LG Tilburg.

 

Deskundigenoordeel:

Wanneer u het niet eens bent met het door ons gegeven advies over de arbeids(on)geschiktheid, maar ook als u de re-integratie inspanningen van de werkgever of werknemer wilt laten toetsen of een oordeel wilt over passend werk binnen het bedrijf, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Op deze situaties is de klachtenprocedure van ABR niet van toepassing.
 

Contact:

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Uw zieke medewerkers zo snel mogelijk en succesvol laten terugkeren in het arbeidsproces.’