top of page

Herstel en re-integratie

ABR-wit.png

Re-integratie
Onderzoeken wat nog wél kan

Verzuimbegeleiding

Heeft u zich (tijdelijk) moeten afmelden bij uw werkgever door bijvoorbeeld ziekte? Dat is voor zowel u als voor uw werkgever een vervelende situatie. Wij ondersteunen u graag bij uw herstel zodat u uw dagelijkse werkzaamheden weer snel kunt oppakken.

Onze bedrijfsartsen en (taakgedelegeerde) verzuimspecialisten bekijken samen met u wat u nodig heeft voor uw herstel en onderzoeken wat u nog wél kan doen op het werk. Arbeid kan dienen als medicijn, geeft houvast, structuur en betekenis.

Wet Verbetering Poortwachter

Daarnaast is bij verzuim door ziekte vanaf dag één de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing. Het doel van deze wet is het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en deze wet verplicht zowel werkgever als werknemer om zich voor dit doel in te spannen.

Uitval voorkomen

Bent u bang dat u ziek wordt door uw werk? En wilt u voorkomen dat u zich ziek moet melden? Dan kunt u terecht bij het preventief spreekuur: onze bedrijfsarts of (taakgedelegeerde) verzuimspecialist denkt dan met u mee over hoe u uitval door ziekte kunt voorkomen. U kunt het spreekuur via uw werkgever aanvragen. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen, als u liever niet wilt dat uw werkgever hiervan op de hoogte is, voor het maken van een afspraak.

Anker 1
ABR-icon-scale_edited.jpg

Uitleg

Uitleg geven omtrent uw rechten en plichten in het kader van de wet en regelgeving.

Begeleiding

Persoonlijk contact met dezelfde verzuimspecialist of bedrijfsarts die u ondersteunen waar nodig.

ABR-icon-possibilities.png

Handreiking

Samen focussen op het positieve, zoeken naar oplossingen en kijken naar wat er wél kan.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Met intensieve persoonlijke begeleiding adequaat en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces.’

bottom of page