top of page

Uitgelicht: de second opinion

Bijgewerkt op: 8 jan. 2023

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat een werknemer het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Onderstaand wat opheldering.

Kan de werknemer zelf kiezen welke bedrijfsarts wordt ingeschakeld voor een second opinion?

Ja, in principe wel. Volgens het Arbobesluit kan een werknemer die een second opinion wil, kiezen uit een pool van bedrijfsartsen van arbodienstverleners. De werknemer heeft het recht om uit deze pool zelf de second opinion-bedrijfsarts te kiezen. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren.

Hoe wordt de second opinion georganiseerd? De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen, first opinion bedrijfsarts. In ons vernieuwde (basis)contract hebben we vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. Indien de werknemer een bedrijfsarts wil die niet in het basiscontract is opgenomen, is dat mogelijk. In overeenstemming tussen de werknemer en werkgever kan gekozen worden voor een andere te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst. De kosten voor de second opinion zijn dan voor de werknemer, tenzij de werkgever instemt met de keuze van een andere bedrijfsarts.

Wat heeft het Arbobesluit nog meer opgehelderd over de second opinion? Wat nu ook duidelijk is, is dat de bedrijfsarts alleen informatie deelt met de second opinion-arts over de werkgever en de arbeidsomstandigheden, zodat de second opinion-arts zijn eigen oordeel kan vormen. Om informatie over de werknemer door te geven heeft de eerste bedrijfsarts toestemming van de werknemer nodig. De werknemer die een second opinion heeft aangevraagd, hoeft de uitkomst daarvan vervolgens niet te delen met de eerste bedrijfsarts. Ook hier geldt dat pas na toestemming van de werknemer de second opinion-bedrijfsarts zijn bevindingen en suggesties deelt met de eerste bedrijfsarts. Vervolgens geeft de eerste bedrijfsarts met een duidelijke motivatie aan de werknemer door of hij dit advies niet, gedeeltelijk dan wel in zijn geheel overneemt.


bottom of page