top of page

Onze aanpak

ABR-wit.png

Verzuim
begeleiding

Verzuimcijfers omlaag

Uw wensen zijn ons duidelijk. En dankzij onze HR-ervaring in het bedrijfsleven begrijpen we óók de behoeftes van uw medewerkers. Middels onze unieke werkwijze en expertise zijn we als geen ander in staat om uw medewerkers intensief te begeleiden, succesvol te laten terugkeren in het arbeidsproces en het beste uit hen te halen.

 

En u mag van ons aannemen: die doortastende werkwijze werkt. Waar we onze expertise ook mogen inzetten: overal slagen we erin om verzuimcijfers terug te dringen.

 

 • Controle op dag één
  Dat lijkt misschien snel, maar zo nemen we de teugels wél direct stevig in handen en bieden we snel de juiste begeleiding. Bovendien loont het om óók energie te steken in kort verzuim.

   

 • Geen politieagent, maar vertrouwenspersoon
  Daardoor achterhalen we zeer snel waar het (werkelijke) probleem zich bevindt. Samen zoeken we vervolgens gericht naar een oplossing.
   

 • Vreemde ogen dwingen
  Zéker wanneer die ogen van dichtbij hebben gezien wat er schuil kan gaan achter zieke of verzuimende werknemers. En juist dát inzicht is nodig voor het vinden van een oplossing en een snelle re-integratie.

Anker 1

Controle

Eerste dag direct controle arbeidsongeschikte medewerker en onmiddellijke terugkoppeling naar werkgever.

Begeleiding

Persoonlijk contact met dezelfde verzuimspecialist of bedrijfsarts die tevens ervaring heeft aan werkgeverszijde.

No-nonsense

Veel overleg en persoonlijke inbreng middels een specifieke zakelijke aanpak voor een concurrerende prijs.

Verzuimprotocol
Op werkgever afgestemd

In beginsel wordt het verzuimprotocol door ABR met de werkgever afgestemd. Vervolgens wordt de preventiemedewerker aan ABR gekoppeld welke ziek- en herstelmeldingen middels het verzuimmanagementsysteem bij ABR meldt vóór 10.00 uur. De ziekmelding zal door ABR in behandeling worden genomen.

 

ABR zorgt voor een eventuele melding bij het UWV indien nodig en zal binnen 24 uur contact opnemen met de arbeidsongeschikte werknemer en een vervolgtraject afspreken. Dit contactmoment wordt direct teruggekoppeld aan de werkgever. Bij onduidelijkheid, twijfel of een vermeende verstoorde arbeidsrelatie, wordt er per ommegaande passende actie ondernomen. Ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid is er veelvuldig contact.
 

De verzuimspecialist bepaalt welke arbeidsongeschikten er op het spreekuur dienen te verschijnen. ABR zorgt voor de afspraken voor het spreekuur én voor de probleemanalyse die bij 6 weken ziekte opgesteld dient te worden. In overleg met de bedrijfsarts wordt gekeken of arbeidstherapie of vervangend werk mogelijk is.

 

Daaropvolgend verzorgt ABR de rapportages aan verzekeringsmaatschappijen en het UWV. Na 8 weken ziekte wordt in overleg het plan van aanpak opgesteld en periodiek geëvalueerd. ABR ondersteunt bij wachtlijstbemiddeling en onderzoekt subsidiemogelijkheden. Verder adviseert ABR bij arbeidsdeskundige onderzoeken, 2e spoorbegeleiding en zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen
rondom ziekteverzuim.

Werkwijze in beeld

Werkwijze in beeld
bottom of page