top of page

Wet Verbetering Poortwachter
Langdurig verzuim reduceren

Werknemers hebben bij verzuim bepaalde rechten en plichten. Dit geldt ook voor werkgevers. In de Wet verbetering poortwachter staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat u beide verantwoordelijk bent voor de re-integratie.

 

Wet verbetering poortwachter
De werkgever is twee jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie van zijn werknemers. In deze periode werken de werkgever en de werknemer samen aan re-integratie. Re-integratie is het verzuim zo kort mogelijk houden, zodat de werknemer zo snel mogelijk in de eigen of een andere functie weer aan de slag kan bij de huidige werkgever. Kan dit niet, dan kan het doel ook zijn om bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

De Wet Verbetering Poortwachter, inclusief vragen en antwoorden staan vermeld op de Arboportaal-website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij hebben ook een animatiefilmpje gemaakt met de stappen die moeten gebeuren volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Heeft u behoefte aan persoonlijke uitleg omtrent Wet en regelgeving? Neem dan gerust contact met ons op en maak een afspraak met uw casemanager.

ABR-icon-scale_edited.jpg

Uitleg

Uitleg geven omtrent uw rechten en plichten in het kader van de wet en regelgeving.

Begeleiding

Persoonlijk contact met dezelfde verzuimspecialist of bedrijfsarts die u ondersteunen waar nodig.

ABR-icon-possibilities.png

Handreiking

Samen focussen op het positieve, zoeken naar oplossingen en kijken naar wat er wél kan.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Met intensieve persoonlijke begeleiding adequaat en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces.’

bottom of page