top of page

Taakdelegatie
Intensief samenwerken met de bedrijfsarts

Het advies van de bedrijfsarts is essentieel voor uw re-integratie. De bedrijfsarts helpt u immers om snel en verantwoord weer aan de slag te gaan. In dat proces voert de bedrijfsarts verschillende taken uit. Een aantal van deze taken kan de bedrijfsarts prima door andere gespecialiseerde professionals binnen de arbodienstverlening laten uitvoeren. Dat noemen we taakdelegatie. Door op deze wijze intensief samen te werken kunt u sneller worden geholpen bij de aanpak van uw klachten en zorgen we tegelijkertijd dat ook u meer aandacht krijgt voor advies over uw gezondheid en het voorkomen van verzuim. Uiteindelijk verbetert middels deze werkwijze de kwaliteit van de gezondheidszorg: de juiste professional biedt u immers de juiste zorg en hebben onze bedrijfsartsen meer tijd voor ingewikkelde vragen. Belangrijk voor u is om te weten dat de kwaliteit van zorg en privacy hierbij geborgd blijven.

Met wie werkt de bedrijfsarts samen?

Bij ABR kunnen de praktijkondersteuners en casemanagers taken overnemen van de bedrijfsartsen. Belangrijk voor u is dat de bedrijfsarts altijd de eindverantwoordelijkheid houdt en er veel contact is tussen de bedrijfsartsen en casemanagers. Ook zijn er gerichte opleidings- en nascholingsactiviteiten van toepassing, wordt er periodiek geëvalueerd en vindt er periodiek toetsing plaats van de taakdelegatie door een erkende externe
certificeringinstelling


Hoe zit het met de privacy?
Professionals hebben alleen toegang tot informatie die relevant is voor de uitvoering van de gedelegeerde taken. Ook houden
ze zich aan privacywetgeving. Daarnaast heeft u altijd het recht om bij de gedelegeerde professional aan te geven dat u zaken enkel met de bedrijfsarts wenst te bespreken.

ABR-icon-scale_edited.jpg

Uitleg

Uitleg geven omtrent uw rechten en plichten in het kader van de wet en regelgeving.

Begeleiding

Persoonlijk contact met dezelfde verzuimspecialist of bedrijfsarts die u ondersteunen waar nodig.

ABR-icon-possibilities.png

Handreiking

Samen focussen op het positieve, zoeken naar oplossingen en kijken naar wat er wél kan.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Met intensieve persoonlijke begeleiding adequaat en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces.’

bottom of page