top of page

Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

Met de handreiking ‘Arbomaatregelen fysieke belasting’ van de Sociaal-Economische Raad (SER) kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen direct aan de slag. Met hulp van concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om kan fysieke belasting worden voorkomen. Plus voldoet men aan de Arbowet- en regelgeving. Het is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus.De volgende onderwerpen zijn in de handreiking uitgewerkt:

  • Tillen en dragen;

  • Duwen, trekken en knijpen;

  • Trillen en schokken;

  • Statische werkhoudingen;

  • Repeterende bewegingen;

  • Energetische belasting;

  • Sedentair gedrag (onderbelasting).

Beeldschermwerk maakt geen onderdeel uit van deze handreiking. Voor beeldschermwerk zal een aparte handreiking gemaakt worden.

De handreiking is onder andere bedoeld voor:

  • Branches en brancheorganisaties die een arbocatalogus maken en daarin oplossingen willen opnemen die arborisico’s door fysieke belasting op het werk voorkomen of verminderen;

  • Individuele werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Zij kunnen de handreiking gebruiken om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te verbeteren.

Vhp human performance heeft de handreiking ‘arbomaatregelen fysieke belasting’ in opdracht van de SER geschreven. Deze handreiking is een geactualiseerde versie. Eerdere versies komen hiermee te vervallen.

Wat verstaan we onder fysieke belasting?

Tillen, duwen en trekken zijn voorbeelden van bewegingen die lichamelijke belasting veroorzaken. Als die belasting intensief is, vaak of langdurig (repeterend) op het werk voorkomt, kan dat leiden tot lichamelijke overbelasting. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid is dan aanwezig. Het risico op gezondheidsklachten door arbeid kan ook ontstaan door langdurig zitten of te weinig bewegen. In die gevallen is sprake van lichamelijke onderbelasting.

Wat zegt de wet?

Werkgevers en werknemers zijn volgens de arbeidsomstandighedenwet gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitwerking van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bedrijven. Bedrijven moeten daarbij voldoen aan het wettelijke beschermingsniveau, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat geldt ook voor bescherming tegen gezondheidsrisico’s als gevolg van fysieke belasting door het werk.

bottom of page