top of page

PAGO en PMO

Periodieke en preventieve medische onderzoeken en keuringen

Het Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een medisch onderzoek gericht naar gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen bij het uitvoeren van werkzaamheden. De basis voor het PAGO volgt uit een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een Preventief medisch onderzoek (PMO) daarentegen is een algemeen gezondheidskundig onderzoek; het brengt de leefstijl en conditie van de werknemers in kaart.

 

Het PAGO kan op verzoek worden uitgebreid met een PMO en kan de werkgever helpen bij het beter invullen van het preventieve beleid op de werkvloer. De werkgever kan vervolgens maatregelen treffen om uitval door ziekte(s) te voorkomen en op deze manier verzuimkosten besparen.

 

Werkgevers zijn verplicht een PAGO (Arbowet artikel 18) aan te bieden, maar voor een PMO geldt geen wettelijke verplichting. In het kader van verzuimpreventie is een PMO een uitermate zinvol onderzoek, want de niet-werkgerelateerde gezondheidstoestand van een werknemer heeft in de regel meer invloed op verzuim dan de werkgerelateerde gezondheidstoestand.

ABR biedt u, doordat wij een intensieve samenwerking hebben met meerdere keuringsinstituten, de mogelijkheid, om op meer dan 25 locaties door het land een afspraak voor verschillende varianten PMO’s te plannen. Daarnaast is het ook mogelijk om op (uw) locatie PMO’s uit te voeren.
 

Alle PMO’s worden uitgevoerd door toegewijde, professionele (keurings)artsen, die allen een rijke ervaring hebben in het verrichten van medische onderzoeken en het preventief herkennen van de daarbij behorende signalen.

​Benieuwd wat wij voor u of uw werknemers op het gebied van preventieve medische onderzoeken en keuringen kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze filosofie

ABR-wit.png

‘Inzetten op verzuimpreventie levert niet alleen geld op’

bottom of page