top of page

Aandachtspuntenlijst ter voorbereiding op uw de medische beoordeling

Roland de Groot en Anneke Letschert van de Centrale Cliëntenraad bedachten een aandachtspuntenlijst voor UWV-cliënten waarmee zij zich beter kunnen voorbereiden op hun medische beoordeling.


Het begon allemaal in april 2021 met de kamerbrief ‘Toekomst sociaal-medisch beoordelen’ van oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. In de brief stond nadrukkelijk benoemd dat er iets moest gebeuren met de eigen inbreng en rol van cliënten tijdens de sociaal medische beoordeling. UWV cliënten doorlopen deze beoordeling tijdens een uitkeringsaanvraag. Een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige beoordeelt de gezondheidssituatie van de cliënt tijdens een gesprek.

Naar aanleiding van deze kamerbrief hebben Roland en Anneke in mei 2021 vanuit de Centrale Cliëntenraad een ongevraagd advies ingediend bij het UWV. Hun idee: een aandachtspuntenlijst als hulpmiddel voor cliënten waarmee zij hun medische beoordeling beter kunnen voorbereiden.


Het mes snijdt aan twee kanten In de aandachtspuntenlijst staat een aantal vragen over zaken die aan bod komen tijdens de beoordeling met de verzekeringsarts. Bijvoorbeeld vragen over de mogelijkheden en beperkingen die de cliënt ervaart, behandelingen die de cliënt momenteel ondergaat en zijn medicatiegebruik. Door al van tevoren over deze vragen na te denken, gaat een cliënt veel beter voorbereid de beoordeling in. Het wordt voor de cliënt duidelijker wat hij lastig vindt en wat nog mogelijkheden zijn. Door deze voorbereiding kan een cliënt zichzelf beter verwoorden tijdens de medische beoordeling. Dit zorgt ervoor dat het gesprek met de verzekeringsarts soepeler verloopt voor beide partijen. Tegelijkertijd kan het voor een verzekeringsarts potentieel tijd schelen als een cliënt goed voorbereid naar het gesprek komt en bijvoorbeeld alle medische informatie en diagnoses al op orde heeft. Dit kan zorgen voor een tevreden cliënt die zich uiteindelijk beter kan vinden in de uitkomst van het gesprek. Ook dit kan UWV op de langere termijn tijd besparen.


Pilot Het is de bedoeling dat UWV de aandachtspuntenlijst uiteindelijk landelijk uitrolt. Afgelopen oktober is een pilot gestart in Limburg. Cliënten ontvangen daar de aandachtspuntenlijst tijdens de WIA-aanvraag én nogmaals als ze een uitnodiging krijgen voor het gesprek met de verzekeringsarts. Op basis van de pilot evalueert het UWV de aandachtspuntenlijst in maart 2023. Tot nu toe zijn de reacties positief.
Lees verder:

Commentaires


bottom of page