top of page

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Een risico-inventarisatie en -evaluatie is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemde handleiding die veilig en gezond werken bevordert.

De RI&E is een handleiding om gericht de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De arbeidsrisico’s worden beoordeeld, gewogen en uiteindelijk met een prioriteit benoemd in een Plan van Aanpak (PvA).

In het PvA staan welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de risico’s te verminderen en daarmee de kans op ongevallen te verlagen. 

Iedere werkgever is vanuit de Arbowet verplicht om middels een RI&E de gezondheid en veiligheid in hun bedrijf te bevorderen. Maar nog belangrijker dan de wettelijke verplichting is een RI&E bijdraagt aan de verhoging van de efficiency van een onderneming. Door het in beeld brengen en aanpakken van risico’s en knelpunten draagt de RI&E bij aan het verlagen van (ziekte)verzuim en verhogen van medewerkerstevredenheid.

De RI&E wordt uitgevoerd door een ervaren arbodeskundige, waardoor u verzekerd bent van een gelijkwaardige gesprekspartner die op de hoogte is van de materie en recente wetswijzigingen. 

Naar aanleiding van de RI&E kan het noodzakelijk zijn om vervolgonderzoeken uit te voeren. Voorbeelden zijn: geluidsonderzoek, beeldscherm werkplekonderzoek en voorlichting, bepaling mate van blootstelling lichamelijke belasting en een gevaarlijke stoffen onderzoek. In overleg koppelen we de juiste kerndeskundige aan uw specifieke situatie en helpen u verder. Vervolgens toetst (bij organisaties van meer dan 25 medewerkers) een gecertificeerde arbodeskundige uw RI&E.

Een RI&E laten opstellen? Uw onderneming,  afdeling en/of functiegroep op arbeidsrisico's laten checken? Of uw huidige RI&E vernieuwen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Het in beeld brengen van risico's en knelpunten om verzuim te verlagen.’

bottom of page