top of page

Preventief spreekuur
Uitval voorkomen

Bent u bang dat u ziek wordt door uw werk? En wilt u voorkomen dat u zich ziek moet melden? Ook dan kunt u bij ons terecht. De (taakgedelegeerde) verzuimspecialist of bedrijfsarts staan u graag te woord op het preventief spreekuur en kunnen met u mee denken over hoe u uitval door ziekte kunt voorkomen.

 

Om ervoor te zorgen dat u gezond, veilig en plezierig kunt werken, kunt u ook bij een (taakgedelegeerde) verzuimspecialist of bedrijfsarts terecht voor vragen en advies, ook als u niet ziek gemeld bent. Wij helpen u namelijk ook graag bij het voorkomen van ziekte veroorzaakt door uw werk.

U moet weten dat u wettelijk het recht heeft om gebruik te maken van een preventief spreekuur. U kunt dit via uw werkgever aanvragen of rechtstreeks bij ABR. We gaan graag met u in gesprek en bekijken vervolgens samen wat de vervolgstappen zijn om eventuele uitval te voorkomen.

Aanvragen via uw werkgever
U kunt een preventief spreekuur aanvragen bij uw werkgever. Uw leidinggevende of de afdeling HR van uw werkgever kan u daarbij helpen.


Aanvragen rechtstreeks bij ABR Arbodienst
Wilt u liever niet dat uw werkgever op de hoogte is van uw preventieve afspraak bij de bedrijfsarts? Dan kunt u rechtstreeks bij ABR Arbodienst een afspraak inplannen. Dit betekent dat uw werkgever niet wordt geïnformeerd over de afspraak en dat de wij niets naar uw werkgever terugkoppelen. Tenzij u daar toestemming voor geeft. Maar let op: dit geldt alleen als u nog niet bent ziekgemeld door uw werkgever. Bent u wél ziekgemeld, dan is er geen sprake van een preventief spreekuur en zijn wij verplicht om de terugkoppeling met uw werkgever te delen.


Wat kost het preventief spreekuur?
Er zijn voor u als werknemer geen kosten verbonden aan het bezoeken van het preventieve spreekuur.


Hoe zit het met de privacy?
Alle gesprekken die tijdens het preventief spreekuur plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. Deze vallen onder het medisch beroepsgeheim. De informatie die u geeft, wordt vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in uw (medisch) dossier. Details over uw klachten en behandeling worden dus niet met uw werkgever gedeeld.

ABR-icon-scale_edited.jpg

Uitleg

Uitleg geven omtrent uw rechten en plichten in het kader van de wet en regelgeving.

Begeleiding

Persoonlijk contact met dezelfde verzuimspecialist of bedrijfsarts die u ondersteunen waar nodig.

ABR-icon-possibilities.png

Handreiking

Samen focussen op het positieve, zoeken naar oplossingen en kijken naar wat er wél kan.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Met intensieve persoonlijke begeleiding adequaat en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces.’

bottom of page