top of page

Veranderingen no-riskpolis per 1 januari 2022

Bijgewerkt op: 13 dec. 2021

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de loonkostensubsidie niet meer stopgezet als er gebruik wordt gemaakt van de no-riskpolis bij ziekte. Met de no-riskpolis is het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid in dienst te nemen en een dienstverband aan te bieden.

Indien de werknemer met een no-riskpolis uitvalt wegens ziekte, heeft deze werknemer recht op ziekengeld van het UWV. Doordat UWV ziekengeld betaalt, wordt de werkgever financieel gecompenseerd voor het loon dat hij aan zijn werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte. Voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, betekent dit dat hij de WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen. Voor de publiek verzekerde werkgever betekent dit dat hiermee een verhoging van de gedifferentieerde premie voorkomen wordt.


Samenloop tussen no-riskpolis van UWV en loonkostensubsidie van gemeente

Naast de no-riskpolis, kan de werkgever ook een loonkostensubsidie bij de gemeente aanvragen die hem compensatie biedt voor de verminderde productiviteit van de werknemer met een arbeidsbeperking. Op dit moment is het zo dat een werkgever een werknemer bij ziekte bij twee loketten moet ziek- en betermelden: bij UWV (vanwege de no-riskpolis) en bij de gemeente (vanwege het stopzetten en hervatten van de loonkostensubsidie). Bovendien leidt het huidige systeem tot allerlei verrekeningen tussen gemeenten, UWV en werkgevers vanwege de samenloop van de no-riskpolis en loonkostensubsidie. Dit wordt nu opgelost per 1 januari 2022 door de Verzamelwet SZW 2022.

  • Tijdens ziekte van een werknemer, waarvoor de noriskpolis en loonkostensubsidie van toepassing is, loopt de loonkostensubsidie van gemeenten door.

  • De Ziektewetuitkering van UWV aan de werkgever wordt gebaseerd op het loonwaardepercentage dat door de gemeente wordt vastgesteld en geregistreerd en beschikbaar wordt gesteld aan UWV.

Aanvragen voor fictieve Ziektewetuitkeringen

Het kan op dit moment voor een werkgever financieel aantrekkelijk zijn om UWV te vragen het recht op een Ziektewetuitkering te beoordelen, ook al is de werkgever te laat met zijn aanvraag. UWV kan een ZW-uitkering hooguit een jaar met terugwerkende krachten uitbetalen, maar de fictieve ZW-rechten kunnen nog wel WIA-gevolgen hebben. Zo kan de toekenning van fictieve ZW-rechten ervoor zorgen dat de werkgever die eigenrisicodrager is de aansluitende WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen. En voor de publiek verzekerde werkgever kan dit aantrekkelijk zijn, omdat hij hiermee een verhoging van de premie voorkomt. Voor de zieke werknemer betekent het dat hij mogelijk moet worden onderzocht door een arts en brieven thuis krijgt over een ZW-uitkering die nooit tot uitbetaling kan komen. Deze situatie wordt in het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2022 gewijzigd per 1 januari 2022. Alleen in het geval dat de Ziektewetuitkering daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen, leidt dit voor de werkgever ertoe dat hij de WGA-uitkering niet zelf hoeft te betalen of zijn premie niet wordt verhoogd.Bron: OVAL

Commenti


bottom of page