top of page

Begeleiding
Wat u kunt verwachten

Heeft u zich (tijdelijk) moeten afmelden bij uw werkgever door bijvoorbeeld ziekte? Dan kunt u op korte termijn van ons een telefoontje of uitnodiging voor het spreekuur verwachten. Het doel daarvan is om samen met u te verkennen wat de eventuele mogelijkheden zijn voor een spoedige terugkeer naar het werk; re-integratie. In dit gesprek vormen we een oordeel, geven we advies en bepalen we eventuele vervolgstappen. Met onze begeleiding en ondersteuning houdt u grip op uw verzuim en re-integratie.

Heeft u een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts ontvangen?

Bereid u dan goed voor. De bedrijfsarts is een arts die gespecialiseerd is in werk en gezondheid. Hij stelt u een aantal gerichte vragen over uw gezondheid en uw situatie. Om daarvan een duidelijk beeld te krijgen is het belangrijk dat u goed kunt beschrijven wat er aan de hand is (oorzaak, symptomen, behandeling, herstel). Bedenk ook van te voren goed of u nog vragen heeft. 

Wat neemt u mee naar uw afspraak:

  • Uw identiteitsbewijs

  • Medicijnen die u gebruikt; het is voor de bedrijfsarts van belang om te weten of u medicatie gebruikt en zo ja, welke.

  • Gegevens behandelend arts(en)

  • Staat u onder behandeling van één of meerdere medisch specialisten? Dan is dat voor de bedrijfsarts uiteraard ook belangrijke informatie.

Privacy

De bedrijfsarts, en zijn taakgedelegeerde, hebben een beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat al de gesprekken die u met hen voert vertrouwelijk zijn. We delen in een rapportage of terugkoppeling geen inhoudelijke en/of medische informatie met uw werkgever of derden.

Wij laten uw werkgever dus niet weten:

  • wat uw klachten zijn of welke ziekte u heeft

  • welke behandeling u krijgt

Wij laten uw werkgever wel weten:

  • welk werk u wel en niet kunt doen en eventueel voor hoe lang

  • wat de adviezen zijn voor op het werk, bijvoorbeeld welke aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat u wel weer aan het werk kunt of bijvoorbeeld andere werktijden of andere taken

  • of de behandeling die u krijgt helpt

U kunt er eventueel zelf voor kiezen om info over uw klachten, ziekte of behandeling met uw werkgever te delen.

Ontevreden

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel u als werknemer als uw werkgever op de beste manier te helpen. Mocht u onverhoopt minder tevreden zijn over uw bedrijfsarts, dan is het allereerst verstandig om dit met de bedrijfsarts te bespreken. Mogelijk kan hij met een nadere toelichting uw bezwaren wegnemen. Komt u er samen niet uit? Dan luisteren wij graag naar u en zoeken we samen naar een oplossing. Daartoe kan onze klachtenregeling van toepassing zijn. U leest er hier meer over.

ABR-icon-scale_edited.jpg

Uitleg

Uitleg geven omtrent uw rechten en plichten in het kader van de wet en regelgeving.

Begeleiding

Persoonlijk contact met dezelfde verzuimspecialist of bedrijfsarts die u ondersteunen waar nodig.

ABR-icon-possibilities.png

Handreiking

Samen focussen op het positieve, zoeken naar oplossingen en kijken naar wat er wél kan.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Met intensieve persoonlijke begeleiding adequaat en duurzaam terugkeren in het arbeidsproces.’

bottom of page