top of page

ADO

Arbeidsdeskundig onderzoek

Is er sprake van een (dreigende) langdurige ziekteperiode bij uw werknemer? Of heeft uw werknemer te kampen met blijvende beperkingen? Dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek de oplossing bieden. Het onderzoek geeft een stand van zaken weer welke (later) gebruikt kan of dient te worden richting het UWV en/of uw verzekeraar. Daarnaast is het arbeidsdeskundig onderzoek gericht op een oplossing tussen werknemer en werkgever.

Het arbeidsdeskundig onderzoek beantwoord o.a. vragen zoals:
 

  • Welke beperkingen maken het dat het eigen werk niet kan worden gedaan?

  • Is er, rekening houdend met de beperkingen van de werknemer, een mogelijkheid om het werk aan te passen, waardoor er een goede en blijvende oplossing ontstaat?

  • Zijn er wellicht mogelijkheden in andere werkzaamheden bij de werkgever? (Spoor 1)

  • Zijn er reële alternatieven bij een andere werkgever?

  • Zijn er regelingen van toepassing voor de geadviseerde oplossing?

Hoe gaat het in zijn werk:
 

  • Door de bedrijfsarts zijn de beperkingen ten aanzien van werk betreffende de werknemer vastgesteld. Er is een vertaling van de aanwezige mogelijkheden gemaakt, de zo genoemde “functionele mogelijkheden lijst” (FML).

  • Op basis van deze gegevens en gegevens van de werkgever stelt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer vast. Hij bestudeert o.a. het dossier, spreekt de werkgever en de leidinggevende (en/of P&O-medewerker) Zo wordt inzicht verkregen in de arbeidssituatie, de motivatie en belemmerende factoren. Tevens zal met de werknemer activiteiten in het dagelijks leven, zorg, sociale situatie, arbeidservaring, bekwaamheden, motivatie, visie op werk en toekomst besproken worden.

  • Vervolgens wordt door de arbeidsdeskundige een oordeel gegeven over de oplossingsmogelijkheden bij de werkgever. Als er geen reële mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever wordt dit vastgesteld en levert de arbeidsdeskundige advies aangaande mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt (Spoor 2). Wanneer er wel mogelijkheden zijn tot een interne oplossing biedt de arbeidsdeskundige advies over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden.

  • Werkgever en werknemer ontvangen beiden het eindrapport. Op basis van de adviezen uit de rapportage kunnen zij verder praktische invulling gaan geven aan het re-integratietraject. 

 

ABR laat arbeidsdeskundige onderzoeken uitvoeren door een gelieerd en gecertificeerd register-arbeidsdeskundige.

 

Wilt u meer weten over dit soort onderzoeken? Of heeft u een langdurig verzuim traject waar behoefte is aan opheldering en een maatwerkoplossing? Neem dan gerust contact met ons op.

Ons doel

ABR-wit.png

‘Duidelijkheid verschaffen met betrekking tot re-integratie of eventuele herplaatsing.’

bottom of page